Болнична дейност

В болницата на Доцент Георгиев се извършва корекция на диоптър и астигматизъм, диагностика, операции на катаракта и лазерна микрохирургия на всички очни заболявания. В този сайт ще намерите информация за различни очни болести техните симптоми и лечения.

Важно е да знаете, че информацията тук може да не е актуална, тъй като постоянно се откриват и прилагат нови техники и технологии за лечението на различните болести. Вашето око е уникално и към него се прилага уникално лечение, затова най-добре вижте нашите контакти за връзка с Доц. Георгиев и неговият екип.

Болницата успешно работи с наши и чужди фирми и е база за клинично проучване на лекарства и тяхното действие при лечение на различни очни заболявания - Laboratoires Thea.

Презенцация - ICL лещи, на "Среща на СОЛБ в гр. Пловдив"


 За връзка:

 Адрес: Христо Попович 18
 Телeфони:
   052/ 69 98 98
   052/ 60 85 06
   0876 312 314
 email:sobal.georgiev@abv.bg

 Карта