Име: Доц. Добрин Св. Георгиев

Управител
email: sobal.georgiev@abv.bg

Консултативни прегледи:

Понеделник :14-18
Сряда :14-18
Четвъртък :09-18
Събота :09-16

Автобиография

Завършва Медицински Университет Варна и от 1978 г. е асистент в катедрата по Очни болести към МУ Варна. През 1983 г. защитава дисертация по имплантация на вътреочни лещи в института по тъканна терапия "Филатов" гр. Одеса.

Започва активна хирургическа дейност в Очна Болница Варна: внедрява имплантация на вътреочни лещи при деца и възрастни, редица съвременни хирургически методики при очен травматизъм и екстракция на чужди тела с магнит от вътрешността на окото.

В същото време развива и активна научна дейност с множество публикации в наши и чужди водещи офталмологични списания.

През 1991 г. става доцент и завеждащ клиника на детско и аблационно отделение.

През 1994 г. открива Частна Очна Болница и става неин медицински управител - и до днес изпълнява тази длъжност.

Специлиазирал е в Украйна, САЩ, Русия, Германия, Унгария, Турция и др.

Натрупва голям хрургичен опит, усъвършенствува във времето своята оперативна техника и вече 30 години доц. Георгиев работи без прекъсване в областта на микроинвазивната хирургия на окото.