Автобиография


Образование

I Езикова Гимназия с преподаване на английски език - гр. Варна

1964 - 1969 г.

Медицински Университет - гр. Варна

1969 - 1976 г.


Специализации и курсове

Катедра по Очни Болести при Медицински Университет - гр. Варна - Аспиратура по Очни Болести при проф. Н. Константинов

1977 - 1980 г.

Курс по лазертерапия на очни заболявания - Медицинска Академия - гр. София

1983 г.

Курс по лазертерапия на Диабетна Ретинопатия - Медицинска Академия - гр. София

1983 г.

Курс по флуоресцинова антиография на окото - Медицинска Академия - гр. София

1983

Курс по селективна лазерна трабекулопластика гр. София

2004

Курс за работа с YAG-лазер гр. София

2004 г.

Лекционен курс - Преден Очен Сегмент

2005 г.

Лекционен курс - Глаукома

2005 г.

Лекционен курс - Витрекометрия

2005 г./p>

Лекционен курс - Комплицирана катаракта

2005 г.

Лекционен курс - Детска офталмология и окулопластика

2005 г.

Курсове към Фондация Орбис Интернешънъл

Тюбингенски курс за лечение на отлепване на ретината

2008 г.

Специализации в Белгия, Аватрия, САЩ - Bethesda Eye Institute, St. Lousi, Mo.

1993 - 1994 г.


Професионален път

Катедра по Очни Болести при Медицински Университет - гр. Варна

1977 - 1980 г.

Очна Болница - отделение по кератопластика - гр. Варна

1980 - 1983 г.

Очна Болница - Сектор по Лазерхерургия, лазертерапия и флуоресцеинова ангиография на окото - гр. Варна

1983 - 1993 г.

Един от основателите на лазерхерургията и лазертерапията във Варна

АИСПМП по Очни и Лазертерапия - частна практика

1994 - 2000 г.

В екипа на доц. Д. Георгиев в СОБАЛ - "Доц. Георгиев - ЕООД"

от 2000 г.


Професионално членство

Български лекарен съюз

Българско Дружество по Офталмология

Североизточно Дружество по Офталмология

Съюз на Офталмолозите в България


Научни публикации

В сп. Офталмология - над 30 публикации в областа на клиниката, патогрнрьстс, хистопатологията и лечението на Кератоконус

Доклади и постери на национални и международни конгреси в областта на лазертерапията, лазерхирургията на Диабетната Ретинопатия и другите очни заболявания, както и Транссклералната Циклофотокоагулация.


Специални интереси

Лазертерапия и лазерхирургия на диабетната ретинопатия, други съдови заболявания на окото, свързаната с възрастта макулна дегенерация на ретината, периферни ретинални дегенерации с преаблационни състояния, усложнения на късогледството. Поети целия си професионален път Д-р Кардалев - от 1983 г. насам е свързан с лазерната хирургия и терапия на очните заболявания.